Om lovens ulike bruk

Sverre Bøe er professor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo.

 

Gjennom fire artikler underviser Sverre Bøe om lovens tre bruk.

Gud har gitt oss en stor bok. Bibelen er på 1350 sider. Gud har delt mye med oss, også i ord. Vi kan gjennom Bibelen vite masse om det som ellers hadde vært hans hemmeligheter: både om skapelsen, historien vår, fremtiden vår og om sine bud og ønsker for oss.

 

Gud bruker sin Lov på minst tre litt ulike måter. “Lovens første bruk” handler om hva Gud har bestemt for alle mennesker til alle tider. Det er kjøreregler for samfunnet. “Du skal ikke slå i hjel!”. “Du skal ikke stjele!”. “Du skal ikke lyve!”.

 

En velment respekt for religionen finner noe vakkert og nyttig i alle deler av Bibelen. Kristus er jo så kjærlig, Salmene så vakre, bibelhistorien så fengslende og budene så gode for moral og livsførsel. Alt er vakkert og alt er nyttig, - på avstand.

 

Vi blir frelst av nåde, ikke av bud og lov. Vi roser av Kristi kors, ikke av budene (Gal 6,14). Og likevel er Guds bud gode. Også den som er frelst av nåde skal høre og lyde Guds bud.


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.