Ny-kalvinismen

Arne Helge Teigen er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

I fem artikler belyser førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Arne Helge Teigen, teologien i Ny-kalvinismen.

De kommende ukene vil vi presentere noen korte artikler av førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Arne Helge, om Ny-kalvinismen. Regionleder Hans Bergane sier han er glad for at regionen på denne måten kan formidle god, bibelsk veiledning i en høyst aktuell problemstilling.

 

I denne andre artikkelen om nykalvinismen tar Arne Helge Teigen for seg punkt 1 og 2 i hovedpunktene i kalvinismens hovedpunkter.

 

I den tredje artikkelen om dette emnet behandler Arne Helge Teigen det tredje hovedpunktet i kalvinismens teologi.

 

Denne fjerde artikkelen om nykalvinismen omhandler punktet om "uimotståelig nåde".

 

I denne femte og siste artikkelen om Nykalvinismen tar Teigen opp temaet hvorvidt det er mulig for en kristen å falle fra.


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.