Lederartikler

Hans Bergane er regionleder i NLM region Sørvest

Denne serien inneholder lederartiklene regionleder Hans Bergane har hatt på regionsidene i Utsyn. 

På mange av årsmøtene jeg har besøkt denne vinteren* kjenner jeg at det er noe som rører seg. Gud avslører og kaller. Det er en bevegelse på gang, hos flere.

 

Fil. 1:21 «For, for meg er det å leve Kristus, og å dø en vinning.»

 

Når man lever i et avkristnet land der det er få vekkelser som Gud er opphavet til, kan det være rikt å møte sanne vekkelsesbærere fra andre deler av verden.

 

Kjenner du Jesus som ditt «hvilested»? Er dette hvilens sted det eneste du har satt ditt håp til?

 

Noe av det jeg er urolig for er at NLM skal bli et topptungt, gjennomorganisert innsamlingsapparat som prøver å piske et misjonssinn og et disippelliv inn i folket som samles til møte eller ”trening”.

 

Er det noe som preger vårt samfunn og oss som lever i 2013, så er det det at vi ikke vil forplikte oss på eller til noe. Vi vil være «fri». Fri til å leve slik det passer best for oss selv.

 

I skrivende stund (10. januar) raser det en debatt i avisen Dagen mellom noen som er for Bill Johnsen og hans menighet, og noen som er skeptiske til læren i denne menigheten. Hvem vinner denne debatten?


Today's Quote

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.