Kristenlivets 4 B'er

Knut Kåre Kirkholm er høgskolelektor i bibelfag ved Fjellhaug internasjonale Høgskole

I fire artikler tar høgskolelektor Knut Kåre Kirkholm for seg

  • Bibelen
  • Bønn
  • Nattverden
  • Det kristne fellesskapet

Oldkirkens store apologet og forkynner, Justin Martyr (ca. 100-165), forteller i et av sine Skrifter om hvordan de første kristne holdt gudstjeneste. “Det leses fra apostlenes nedtegnelser og profetenes skrifter, så lenge man kan. Når lesningen er ferdig, holder lederen en tale der han formaner og oppfordrer til å etterligne det gode som er fortalt.” Det er ingen tvil om at forkynnelse og Guds ord var viktig.

 

I forrige artikkel skrev jeg noen punkter om hvorfor forkynnelse og Guds ord er viktig. Da begynte jeg med et sitat fra Oldkirkens apologet, Justin Martyr (ca. 100-165), hvor han beskriver en vanlig gudstjeneste. Når forkynnelsesdelen er over skjer følgende: “Deretter reiser vi oss alle og ber med høy stemme. Når bønnen er over, settes det frem brød, vin og vann”.

 

Vi har begynt disse artiklene med Justin Martyrs (ca. 100-165) beskrivelse av gudstjenesten hos de første kristne. Han forteller at etter skriftlesning og forkynnelse var det tid for bønn og nattverd: “Deretter reiser vi oss alle og ber med høy stemme. Når bønnen er over, settes det frem brød, vin og vann … Lederen sier frem bønner og takksigelser så sterkt han makter, og folket stemmer i og svarer «amen».”

 

Vi vender enda en gang til Justin Martyrs (ca. 100-165) beskrivelse av de første kristnes gudstjeneste og skal merke oss hvordan han innleder: “Den dagen som kalles «solens dag», samler alle seg, enten de bor i byen eller på landet.” Alle samlet seg. Vi gjenfinner dette vi i Apg 2:46: “Hver dag holdt de trofast sammen”.


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.