Jeg, en avgudsdyrker?

Knut Kåre Kirkholm er høgskolelektor ved Fjellhaug internasjonale høgskole.

Gjennom fire artikler tar han opp hvordan avgudsdyrkelse er et aktuelt tema også i dagens Norge og i våre forsamlinger.

“Mennesket er en avgudsfabrikk”, skrev reformator Jean Calvin på 1500-tallet. Lite har forandret seg siden da.

 

I Apg 17 leser vi om Paulus i Aten. Da han kom til Aten oppdaget han til sin store forskrekkelse av byen var full av avgudsbilder (Apg 17:16). Man antar at byen på Paulus’ tid hadde 30 000 gudestatuer og 10 000 innbyggere.

 

Det fortelles om den suksessrike og styrtrike amerikanske jernmagnaten Andrew Carnegie at han tidlig i sin karriere skrev et lite dagboknotat til seg selv. Der skriver han: “Mennesket må ha en avgud. Opphopning av rikdom er en av de verste former for avgudsdyrkelse”. Han var veldig klar over farene ved å gi Mammon makt i livet.

 

I 4 Mos 21:5-9 møter vi en liten fortelling om Israelsfolket i ørkenen. Som så mange andre ganger retter de sin anklagende pekefinger mot Gud. Deres synd får sin straff. Gud sender serafslanger med død i giftkjertlene.


Today's Quote

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.