Internett

Vidar Pettersen er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø. Han er 28 år og har master i teologi og misjon fra Fjellhaug Internasjonale Høyskole.

Gjennom fire artikler tar bibelskolelærer Vidar Pettersen opp de etiske utfordringene som internett har brakt oss.

Internett har forenklet hverdagen for mange. Men internett har også medført utfordringer som vi ikke hadde tidligere.

 

For litt over en uke siden var jeg på noe som kalles ”retreat”. Det innebar blant annet å skru av internett og mobiltelefon fra mandag kveld til torsdag formiddag.

 

En kartlegging fra 2006 viste at det hver dag ble gjort 68 millioner internettsøk etter pornografi. Dette var 25% av det totale antallet søk.

 

Spill på internett er mer enn bare en tidstyv, de påvirker hele hverdagen for mange.


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.