Inkarnasjonen

Jørn Martinsen er lærer ved Fjellhaug bibelskole.

I tre artikler tar han fram hvorfor inkarnasjonen er så viktig i den kristne tro.

Det nærmer seg jul. Vi skal feire at Jesus ble født til jorden, slik kristne har gjort i ca 2000 år. Hvem var han egentlig, han som kom?

 

I Johannesevangeliets kapittel 1 presenterer Johannes Jesus. Og det er vanskelig å komme forbi at vi har å gjøre med én som langt overgår det som har med det rent menneskelige å gjøre, én som til og med står over englene.

 

Jesus er Gud, og han måtte være det for å kunne være vår frelser. Men han kunne ikke bare være det.


Today's Quote

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.