Frittstående artikler 2013

Her finner du enkelt-artikler om ulike temaer som er presentert i 2013:

La meg starte med en advarsel. Jeg er en uhyre plagsom person! Jeg graver, spør, observerer og analyserer. Jeg lar meg både begeistre og provosere...

 

De aller fleste husstander får nå inn Visjon Norge som en del av sin «tv-pakke». Mange ser forholdsvis mye på Visjon Norge også av de som har sitt åndelige hjem i kirke og bedehus.

 

I Danmark er det et tidsskrift som heter «Nyt Liv». Redaktøren for dette tidsskriftet, Mikkel Vigilius, skrev i nr. 02.13 artikkelen "Djevelens ånd og tidens ånd". Denne vil jeg be deg ta tid til å lese.

 

Regionleder Hans Bergane hadde 6. juli en artikkel i Dagen om å tenke og tale som Guds ord. Du kan lese artikkelen her.

 


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.