Etterfølging av Kristus

Ingvald Andre Kårbø er lærer ved Fjellheim bibelskole i Tromsø.

I fire artikler tar bibelskolelærer Ingvald Andre Kårbø opp hva det betyr å følge Jesus.

Å vera ein etterfølgjar handlar om å følgja etter nokon. Kven du følgjer bestemmer og kva som vert endestasjonen for vandringa.

 

I denne andre artikkelen om å etterfølge Kristus tar Ingvald Andre Kårbø opp balansen mellom kunnskap og kjærlighet.

 

I denne tredje artikkelen om ETTERFØLGING tar Kårbø opp kampen den kristne har med sin egen natur og vilje.

 

Målet må få betydninga for vandringa, påpeiker Kårbø i denne fjerde og siste artikklen om ETTERFØLGELSE.


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.