Arvesynd

Andreas Årikstad er barne- og ungdomsarbeider i NLM region Sør. Han er 33 år, gift og har fem barn.

 

Læren om arvesynden kan være vanskelig å forstå og godta. Gjennom tre artikler viser Andreas Årikstad at dette punktet i troslæren på ingen måte kan strykes ut.

Gjennom tre artikler setter Andreas Årikstad (barne- og ungdomsarbeider i NLM region Sør) fokus på læren om arvesynden.

 

«Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud.» Betyr det at Noah var uten synd?

 

En trenger ikke mye selvinnsikt for å se at vi alle har havnet i samme båt som Adam, skriver artikkelforfatteren.


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.