Veiledning

Siste fire publiserte artikler:

Regionstyret har drøftet hvordan vi skal forholde oss til Den norske kirke (Dnk) nå når kirkemøtet etter all sannsynlighet godkjenner vigsel for likekjønnede par. Spørsmålet berører både vårt personlige medlemskap til kirken, og hvordan våre forsamlinger og misjonslag skal forholde seg til samarbeid der de ansvarlige står for et syn i strid med Skrift og bekjennelse.

Regionstyret har drøftet spørsmål knyttet til noen aktuelle åndsstrømninger som vår region har vært berørt av den siste tiden. I den forbindelse har styret forfattet et notat om dette.

Vi blir frelst av nåde, ikke av bud og lov. Vi roser av Kristi kors, ikke av budene (Gal 6,14). Og likevel er Guds bud gode. Også den som er frelst av nåde skal høre og lyde Guds bud.

En velment respekt for religionen finner noe vakkert og nyttig i alle deler av Bibelen. Kristus er jo så kjærlig, Salmene så vakre, bibelhistorien så fengslende og budene så gode for moral og livsførsel. Alt er vakkert og alt er nyttig, - på avstand.

Artikkelseriene finner du nedenfor

Regionstyret har drøftet spørsmål knyttet til noen aktuelle åndsstrømninger som vår region har vært berørt av den siste tiden. I den forbindelse har styret forfattet et notat om dette.

Gjennom fire artikler underviser Sverre Bøe om lovens tre bruk.

Denne serien inneholder lederartiklene regionleder Hans Bergane har hatt på regionsidene i Utsyn. 

Knut Kåre Kirkholm er høgskolelektor ved Fjellhaug internasjonale høgskole.

Gjennom fire artikler tar han opp hvordan avgudsdyrkelse er et aktuelt tema også i dagens Norge og i våre forsamlinger.

Jørn Martinsen er lærer ved Fjellhaug bibelskole.

I tre artikler tar han fram hvorfor inkarnasjonen er så viktig i den kristne tro.

I to artikler setter Andreas Årikstad fokus på Jesu komme og jomfrufødselen

Her finner du enkelt-artikler om ulike temaer som er presentert i 2013:

Gjennom fire artikler tar bibelskolelærer Vidar Pettersen opp de etiske utfordringene som internett har brakt oss.

Læren om arvesynden kan være vanskelig å forstå og godta. Gjennom tre artikler viser Andreas Årikstad at dette punktet i troslæren på ingen måte kan strykes ut.

Bibelen taler mye om vår frihet i Kristus. I disse artiklene tar professor Sverre Bøe opp hva denne friheten innebærer.

Det er ikke noe nytt at menigheter, forsamlinger og organisasjoner har hentet impulser fra Amerika. Noen ting som har kommet derfra har vært bra og andre ting har vært direkte nedbrytende. Akkurat nå er det ei megakirke, i Redding i Calefornia som heter Bethel Church, som har fått ganske stor inngang her i Rogaland. Derfor ønsker vi å sette litt fokus på hva denne kirken lærer og står for.

Gjennom noen korte artikler vil Jan Helge Aarseth lære oss litt om hva som særpreger Bethel Church. Hvilken Kristus forkynner pastor Bill Johnson? Hva tenkes om menneskelivet og tjenesten? Har du hørt om «Fire tunell» og «Healing rooms»?

I fire artikler tar bibelskolelærer Ingvald Andre Kårbø opp hva det betyr å følge Jesus.

I fire artikler tar høgskolelektor Knut Kåre Kirkholm for seg

  • Bibelen
  • Bønn
  • Nattverden
  • Det kristne fellesskapet

I fem artikler belyser førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Arne Helge Teigen, teologien i Ny-kalvinismen.


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.