> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sørvest / Regionstyret / Referat fra møte i Regionstyret...


Today's Quote

Heb 7:25 Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.