Regionstyret

Regionstyret velges av årsmøtet i regionen. Årsmøtet avholdes vært år, normalt den første helgen i juni.

Fra og med januar 2015 offentliggjøres referatene fra regionstyrets møter her.

I perioden 2018/2019 består regionstyret av:

  • Jan Ove Selstø (leder)
  • Håvard Brekkå
  • Torill Voll Haaland H
  • Heidi M. Klingsheim
  • Werner Larsen
  • Jostein Skartveit
  • Egil Svela
  • Per Gunvald Haaland (1.vara)
  • Jon Håvard Gundersen (2.vara)
  • Bjørn Malde (3.vara)

Møteplan 2018-2019:

21. august, 30. oktober, 27.november, 25.-26. januar, 12. mars, 6. mai, 11. juni.


Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.