Regionstyret

Regionstyret velges av årsmøtet i regionen. Årsmøtet avholdes vært år, normalt den første helgen i juni.

Fra og med januar 2015 offentliggjøres referatene fra regionstyrets møter her.

I perioden 2018/2019 består regionstyret av:

  • Jan Ove Selstø (leder)
  • Håvard Brekkå
  • Torill Voll Haaland H
  • Heidi M. Klingsheim
  • Werner Larsen
  • Jostein Skartveit
  • Egil Svela
  • Per Gunvald Haaland (1.vara)
  • Jon Håvard Gundersen (2.vara)
  • Bjørn Malde (3.vara)

Møteplan 2018-2019:

21. august, 30. oktober, 27.november, 25.-26. januar, 12. mars, 6. mai, 11. juni.


Today's Quote

Joh 4:36 Den som høster, får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.