LIS-vitne

LIS-vitne er et tilbud for deg som enten vet eller lurer på om du har fått en nådegave til å dele evangeliet. Det legges opp til tolv samlinger over to år. Disse samlingene vil i sin helhet dekke et bredt spekter av temaer som er relevante for dem som står i en vitnetjeneste. Vi håper og tror at disse samlingene kan være til utrustning i tjenesten både for dem som er nye i en slik tjeneste, og de som har stått trofast i en slik tjeneste over mange år.  

LIS-vitne

Påmelding

På grunn av serveringen ber vi om påmelding.

Vennligst bare melde på én og én i dette skjemaet. Dersom du ønsker å melde på flere, gå tilbake og fyll ut skjemaet på nytt.  

Datoer våren 2018:

  • 27. februar i Misjonssalen, Sandnes
  • 4. april i Misjonssalen, Sandnes
  • 22. mai i Misjonssalen, Sandnes

Klokkeslett for samlingene er 18.00-21.00

Wednesday 31 August 2016

Historiens første LIS-vitne ble avholdt tirsdag 30. august

Friday 19 August 2016

Vi starter opp Leder- og Inspirasjons- Samling for deg som enten vet eller lurer på om du har fått en nådegave til å dele evangeliet. 


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.