Info om konfirmantopplegget

NLM Region Sørvest tilbyr konfirmantundervisning både i Nord-Rogaland/Sunnhordland og i Sør-Rogaland.

Vi ønsker å gi bibelsk fundert undervisning og veiledning for deg som ønsker å bli bedre kjent med den kristne tro.

Opplegget kan brukes både som tillegg og som alternativ til undervisning i Den norske kirke.

Noen arrangment er felles for begge gruppene, men det meste av undervisningen på nordsiden av fjorden skjer i Haugesund og på Lundeneset VGS i Ølen, mens for sørsiden er det Fjelltun bibelskole i Stavanger som er undervisningsstedet.


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.