> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sørvest / Nyheter / Velkommen på bibelkursVelkommen på bibelkurs

Fra kurset i 2015.

Det blir bibelkurs på Tonstadli også i januar 2019. Dette er en minibibelskole over ei uke, med god forkynnelse, sosialt samvær og god mat.

Samlingen bli 6.-11 januar på Tonstadli på Tonstad i Sirdal kommune. Det er oppstart mandag morgen, men du må gjerne komme søndag kveld. Kurset er neste fullbooket, men det er enda mulighet for å bli med. Timene er også åpne, slik at du kan komme innom for en time eller en dag.

Årets talere/lærere er:

  • Kjell Dahlene. Pensjonert bibellærer/forkynner i NLM. Emne: Salme 73. "Fra tvil til tro"
  • Andreas Aarikstad. Forkynner/barne og ungdomsarbeider NLM. Emne: Johannes Åpenbaring: "Den råde tråd"
  • Magne Birkedal. Forkynner i NLM. Emne: Galaterbrevet 1-5. "Den sanne frihet"
  • Curt Westman. Forkynner i NLM.  Emne: "Skyggebilde og virkelighet" - Anskuelsesundervisning i GT.
  • Aslaug Nord-Varhaug er vertskap, mens Inge Sirevåg er kursleder.

Pris for enerom kr.3600,-. Dobbeltrom kr.5300,-. 3-4 per rom: kr.2300,- per pers. Alle priser er inklusiv kost og losji med oppredd seng. Påmelding til Tonstadli tlf.38377480 ev. post@tonstadli.no. For mer info og detaljert program, se tonstadli.no


Today's Quote

Joh 4:36 Den som høster, får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.