> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sørvest / Nyheter / Velkommen på bibelkursVelkommen på bibelkurs

Fra kurset i 2015.

Det blir bibelkurs på Tonstadli også i januar 2019. Dette er en minibibelskole over ei uke, med god forkynnelse, sosialt samvær og god mat.

Samlingen bli 6.-11 januar på Tonstadli på Tonstad i Sirdal kommune. Det er oppstart mandag morgen, men du må gjerne komme søndag kveld. Kurset er neste fullbooket, men det er enda mulighet for å bli med. Timene er også åpne, slik at du kan komme innom for en time eller en dag.

Årets talere/lærere er:

  • Kjell Dahlene. Pensjonert bibellærer/forkynner i NLM. Emne: Salme 73. "Fra tvil til tro"
  • Andreas Aarikstad. Forkynner/barne og ungdomsarbeider NLM. Emne: Johannes Åpenbaring: "Den råde tråd"
  • Magne Birkedal. Forkynner i NLM. Emne: Galaterbrevet 1-5. "Den sanne frihet"
  • Curt Westman. Forkynner i NLM.  Emne: "Skyggebilde og virkelighet" - Anskuelsesundervisning i GT.
  • Aslaug Nord-Varhaug er vertskap, mens Inge Sirevåg er kursleder.

Pris for enerom kr.3600,-. Dobbeltrom kr.5300,-. 3-4 per rom: kr.2300,- per pers. Alle priser er inklusiv kost og losji med oppredd seng. Påmelding til Tonstadli tlf.38377480 ev. post@tonstadli.no. For mer info og detaljert program, se tonstadli.no


Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.