> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sørvest / Nyheter / Veiviser i møte med noen nye...Veiviser i møte med noen nye åndelige strømninger

NLM har gjennom hele sin historie bygget sitt arbeid på «skriften og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse». Det forplikter tillitsvalgte og tilsatte, og har en særlig betydning for forkynnelse og veiledning.
(sitat fra den veiledningen som regionstyret har vedtatt)

 

Regionstyret har drøftet spørsmål knyttet til noen aktuelle åndsstrømninger som vår region har vært berørt av den siste tiden. I den forbindelse har styret forfattet et notat om dette.

Fra regionstyrets side er det et ønske om å kunne gi noe veiledning om hvordan vi forholder oss når vi møter ulike teologiske åndsstrømninger omkring oss. Det viktigste i den sammenheng er ikke nødvendigvis at vi skal være oppdatert på alt som skjer i forskjellige menigheter og organisasjoner. Vi ønsker derimot en bevisstgjøring på at vi vil holde oss til Bibelen og den evangeliske lutherske kirkes bekjennelse som vår organisasjon har bygget sitt arbeid på i hele vår historie. Vi henviser til artikkelen og håper den kan gi noe retning for arbeidet i regionen vår.

 

Les hele veiledningen i det vedlagte dokumentet:

 

 

Artikkelen vil senere kunne hentes under menypunktet "Veiledning" i venstre marg.


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.