> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sørvest / Nyheter / Stor vekst i givertjenesten!Stor vekst i givertjenesten!

Givertjeneste. Foto: Svein Anton Hansen.

Misjonssalen Sandnes har i løpet av under en måned økt den faste givertjenesten med flere hundre tusen kroner.

Søndag 21.oktober lanserte Misjonssalen Sandnes giverordningen kalt "fordelt giveravtale". Den innebærer at 60 % av det som blir gitt i fast givertjeneste til NLM disponeres av Hovedkontoret. 20 % går tilbake til driften av forsamlingen mens 20 % går til kostnader knyttet til menighetsdelen i den gamle Brannstasjonen som Misjonssalen etter hvert skal overta. Denne givertjenesten gir anledning til skattefradrag.

Før aksjonen startet hadde vi 48 personer på vanlig fast giver-ordning. Disse hadde til sammen lovt gaver for kr 668.000 i året. I tillegg kom det inn ca kr 4.000 i måneden på givertjeneste direkte til drift av forsamlingen. Slik sett hadde vi gaveløfter for ca kr 720.000 i året.

Hvordan har det så gått med giveraksjonen? Hvor høyt har vi kommet i gaveløfter og antall givere en liten måned senere?

Nå har vi til sammen gaveløfter knyttet til fast givertjeneste på kr 1.053.500. Forsamlingen har dermed økt givertjenesten med kr 333.500 på under en måned! Ca 60 % av det totale gavebeløpet er nå knyttet til «fordelt givertjeneste». Dette viser at når forsamlingen får en prosentsats av gavene i retur, så utløser det økt givertjeneste. Nå er det 65 personer i Misjonssalen Sandnes som er med på fast givertjeneste.

«Gud elsker en glad giver!» Og de tror jeg vi nå har mange av i forsamlingen.


Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.