> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sørvest / Nyheter / Misjonssalen i Sandnes solgtMisjonssalen i Sandnes solgt

Misjonssalen Sandnes. Foto Ove Eikje, Dagen.

Misjonssalen i Sandnes har kjøpt en stor eiendom, den gamle brannstasjonen, som skal bli nye forsamlingsal. Nå har de fått solgt sin gamle møtesal, Misjonssalen.

I følge dagen.no har Norrøna AS Sandnes som står som formell eier av Misjonssalen, solgt byget for 14. millioner kroner. Kjøper er Immanuel Baptist Church (IBC), og medlemmene kommer fra chin-folket i Myanmar.

Arnt Ove Berg og Ceu Mang. Foto Dagen, Svein Anton Hansen.

Til Dagen uttaler Arnt Ove Berg som er styreleder i NLM Sandnesporten: «Vi synes vi har fått en grei pris som begge parter er fornøyd med. Vi er fornøyde med salget fordi det tilfører oss kapital som skal brukes i forbindelse med kjøpet av Brannstasjonen» NLM vil bruke Misjonssalen fram til Brannstasjonen er klar til innvielse om ett par år.

Forsamlingsleder Svein Anton Hansen er også fornøyd. Han sier til Dagen: «For oss som forsamling er det gledelig at bygget også etter vi har flyttet, vil bli brukt til forkynnelse og tilbedelse. Menigheten IBC kan nå flytte inn i et bygg som er klargjort for å holde gudstjenester.»


Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.