Lovens andre bruk

Sverre Bøe er professor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo.

En velment respekt for religionen finner noe vakkert og nyttig i alle deler av Bibelen. Kristus er jo så kjærlig, Salmene så vakre, bibelhistorien så fengslende og budene så gode for moral og livsførsel. Alt er vakkert og alt er nyttig, - på avstand.

Loven eller Kristus?

 

Johannes 1,17 slipper en kraftig bombe inn i denne velmente sympatien: “For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.” Her stilles kontrasten opp så skarpt for oss: Moses mot Kristus, Loven mot nåden. Her nytter det ikke med Ole Brums "Ja, takk, begge deler!", for velger vi den ene, så har vi dermed valgt den andre bort.

 

Så lenge vi leser i Bibelen for å finne vakre ord om hvordan vi skal leve, søker vi etter Loven. Og resultatet vil komme: Gud avslører oss som syndere. Og Gud, vår skaper, er også dommer. “Den som synder, han skal dø”, Esekiel 18,4.

 

Lov og evangelium

 

Det vi kaller “Lovens andre bruk” – eller “Lovens egentlige bruk” – er å vise oss våre feil, både forsømmelser og forseelser.

Ved siden av den ”negative” oppgaven med å overbevise oss om synd, dom og rettferdighet (Joh 16,8-11), skal Talsmannen også gjøre Jesus herlig for disiplene.

Her har vi lov og evangelium: Ånden gjør Lovens gjerning ved å overbevise oss om synd. Så gjør han evangeliets gjerning ved å vise oss Jesus som løsningen på vårt store problem.

Sagt mer personlig: Der Jesus ble herlig for deg, der har Ånden vært. Hvis du ser Jesus som svaret på ditt problem, da har Ånden fått deg til å se det slik.

 

Mer enn kjeft

 

Som far har jeg sett stor forskjell på de gangene kjeft ble møtt med et øyeblikks taushet (med et godt skjult smil om munnen!) og de gangene da samvittigheten virkelig slo ned i barnet. Da ble det ingen unnskyldninger. På fint, gammelt bedehus-språk ble det “en tilstoppet munn”.

Gud har ikke gitt menneskene sin lov for å kunne “kjefte” på oss. Og han vil mer enn bare geleide oss gjennom livet – selv om han også gjerne vil det. Dypest sett ønsker Gud at vi innser vår synd. Først da får vi bruk for det Gud har enda mer lyst til å fortelle oss: At han selv har overført ansvaret for vår synd på Jesus. Jesus døde på korset som min stedfortreder.

Loven kan aldri lære meg hvordan jeg skal ordne opp. Den kan vise meg til Jesus. Ingen liten sak!

 

 

Gjennom fire artikler underviser Sverre Bøe om lovens tre bruk.


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.