Kurs for skolestyrer

Signe Sandsmark foreleser.

Antallet kristne friskoler øker. I vår region har vi flere skoler, både grunnskoler og videregående skoler. Friskoledrift er nøye regulert i lover og forskrifter som ledelsen ved skolene trenger være oppdatert på.

For å få hjelp til å holde seg oppdatert og for å ha en organisasjon som taler friskolenes sak, har de fleste grunnskoler, videregående skoler og bibelskoler dannet Kristne Friskolers Forbund, KFF.

Det er skolens styre som er øverste organ for den enkelte skole. Det er derfor viktig at styremedlemmene kjenner til lover og regler. De ansatte ved KFF har derfor den siste måneden vært på turne i landet og avholdt styrekurs for alle skolestyrene. 

Tirsdag 27. november var det styrekurs for fire av skolene i Stavangerområdet, blant annet Tryggheim Strand og noen fra Tryggheim Forus. Det var seniorkonsulent i KFF Signe Sandsmark, som var foredragsholder på kurset, som varte fra 16.00-21.00 og ble arrangert på Vatneli skole. 

Sandsmark presenterte KFF og hva skolene kan få hjelp til fra denne organisasjonen. Videre snakket hun om styrets ansvar, om økonomi, rutiner og lovverk ved ansettelser og utlysninger av stillinger, hva kan styret delegere og hva må de selv gjøre vedtak om m.m. KFF har et godt system for kvalitetssikring som dekker lovens krav. Dette systemet er nå under revisjon, og Sandsmark gav en kort innføring i noen av endringene.


Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.