> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sørvest / Nyheter / Fortsatt økning i antall barne- og...Fortsatt økning i antall barne- og ungdomslag

2018 ser ut til å bli det fjerde året på rad med solid økning i antall barne- og ungdomslag i NLM region sørvest. 

Hvert år er det noen lag som legger ned og nye som kommer til. Etter flere år med flere nedlagte enn opprettede lag er det gledelig å se at trenden har snudd. Så langt i 2018 har vi en økning på 9 lag sammenlignet med 2017, fra 213 til 222. 

 

Det er fint at antallet øker, men viktigere er det at dette betyr at flere får mulighet til å høre om Jesus rundtforbi i regionen. Alle innmeldte barne- og ungdomslag har anledning til å sende inn talerønsker for å få hjelp med andakt, og vi vil ønske hjertelig velkommen til å melde seg inn. Det kan gjøres via denne linken: http://www.nlm.no/nlm/norge/innmelding-av-misjonsfelleskap 

 

Barne- og ungdomslaga er viktige for å bringe evangeliet videre og vi takker for alle som er med og ber for alle de frivillige som står på i dette arbeidet! 


Today's Quote

Joh 4:36 Den som høster, får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.