De ti bud

Sverre Bøe er professor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo

Vi blir frelst av nåde, ikke av bud og lov. Vi roser av Kristi kors, ikke av budene (Gal 6,14). Og likevel er Guds bud gode. Også den som er frelst av nåde skal høre og lyde Guds bud.

Bud og kjærlighet

 

Apostelen Johannes - han som vi kaller "kjærlighetens apostel" - sier det slik, 1 Joh 2,1: "Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde." Og i 1 Joh 5,3 skriver han: "For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge."

Vi er frelst fra loven og dommen, men vi er ikke frelst til et liv på siden av Guds lov og bud. Apostelen Paulus skriver i Tit 2,14 "... han som gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger."

 

Gjør Ånden Loven overflødig?

 

Noen har i årenes løp tenkt at en kristen ikke trenger noen skriftlig lov for å vite hvordan Gud vil vi skal lever. For Gud har jo gitt sin Ånd i våre hjerter. Og han skal etter Jesu eget løfte “veilede dere til hele sannheten”, Joh 16,13.

Men slik tenkte åpenbart ikke Herrens apostler. Med største overbevisning skrev de i sine brev hvordan Herren gjennom sine bud og lover vil at de troende skal leve. Og apostlenes brev er i seg selv nettopp Herrens egne bud og lover: “Hvis noen mener at han er en profet eller en åndelig, la ham da erkjenne at det jeg skriver til dere, er Herrens bud”, 1 Kor 14,37.

 

De ti bud

 

I Luthers lille katekisme får De ti bud sette rammene for hvordan en kristen skal leve rett. Her blir budene forklart og tilrettelagt for kristne som i den nye pakt skal leve det nye livet i Ånden.

Noen har laget en sammenligning: Bibelen er som kartet. Og Den hellige ånd, som bor i hjertene våre, er som kompasset, eller som en GPS. Ånden viser oss nøyaktig hvor vi befinner oss på kartet. Og da er det faktisk mulig å finne rett vei.

 

Når GPS’en ber oss snu

 

Mange har for resten opplevd at GPS’en klart og tydelig sier at vi er på feil vei: “Snu, og kjør tilbake …”, sier den. Og det nytter som kjent ikke å begynne å diskutere med en GPS …

Gud sier også noen ganger “stopp” og “snu”! Det er det “omvendelse” betyr. For også kristne kan komme på feil vei. Gud gir oss ikke opp så lett. Med godt kart (Bibelen) og hans egen GPS (Ånden) vil han lede oss tilbake på rett vei.

 

Gjennom fire artikler underviser Sverre Bøe om lovens tre bruk.


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.