Plakater til møter

 

Åpne plakat-filen og fyll inn i feltene.

Pdf-malen er enkel å bruke, men selvsagt begrenset i forhold til å legge til andre elementer som bilder etc.

Det er tre felter:

  • Møtetype og sted
  • Tidspunkt
  • Annen info om møtet (taler, sanger, kollekt, bevertning etc).

Noen pdf-lesere nekter å lagre skjemaet (plakaten) ferdig utfylt. Dersom en likevel ønsker å lagre plakaten kan en bruke en pdf-skriver (f.eks. CutePDF writer som kan lastes ned fra http://www.cutepdf.com/).

 

Har du behov for ytterligere redigering så ligger malen i Word-format her:

 

Word-filen er fleksibel, men skrift-typen vil kunne bli en annen dersom en sender den til en annen pc med andre skrifttyper installert.


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.