Politiattest

NLM vil at barn og unge skal føle seg trygge i vårt arbeid. Dette er en påminnelse om at det nå kreves politiattest for både ansatte og frivillige ledere i barne- og ungdomsarbeidet. Søknad om poliltiattest gjøres nå digitalt.

For de som bor i Region sørvest av NLM kan søknad nå gjøres via nettet om du er over 18 år. Bruk fortrinnsvis den digitale løsningen, men dersom du ikke har anledning til det går det an å sende inn skjema på papir.

 

Søknad via nett

Send først inn forespørsel om "Bekreftelse på formål med politiattest".
Denne vil du trenge når du skal søke om politiattest på nettet.
Du vil få denne filen tilsendt på epost fra regionkontoret.

Når du har mottatt bekreftelsen fra regionkontoret:

Gå inn på nettsiden: https://attest.politi.no/

  • Du logger deg på løsningen med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  • Ditt navn og adresse ligger ferdig utfylt i skjemaet.
  • Velg rett kategori og formål fra formålslisten i det elektroniske søknadsskjemaet. Begge disse skal være "frivillige organisasjoner".
  • Du kan se hvordan du skal fylle ut skjemaet i denne filen:
  • Legg ved utfylt skjema "Bekreftelse på formål med politiattest".
  • Trykk "send søknad". Du mottar attesten i posten etter ca 2 uker.

NB! Attesten videresender du til NLM Region Sørvest. Attesten blir makulert om du ikke ber om å få den i retur.

  • Adresse: NLM Region Sørvest, Gulaksveien 4, 4017 STAVANGER.

 

 

Søknad på papir

Dersom du ikke har tilgang til å logge deg på den elektroniske søknaden kan du skrive ut søknaden under. NB! Den må sendes inn via Region kontoret. Det må legges ved kopi av legitimasjon!

 

 

Ber om attest fra ansatte og frivillige

NLM ber som andre frivillige organisasjoner om attest fra alle som arbeider blant barn og unge under 18 år og utviklingshemmede. Det gjelder ledere på leir, i lag, fritidsforkynnere og ansatte.

Kravet om politiattest er hjemlet i forskrifter om strafferegistrering, og myndighetene har nå gitt frivillige organisasjoner anledning til å kreve slike attester for å sikre seg mot at de engasjerer personer som er dømt for seksuelle krenkelser. Skoler og barnehager har hatt dette kravet i mange år og de siste årene har også blant andre idrettslag, korps og kor kommet etter.

 

Skape trygghet

Vi tror at kravet om politiattest kan bidra til at det ikke skapes mistanke mot lederne og at det derfor kan være et pluss for både dem og medlemmene i barne- og ungdomslagene. Hensikten med kravet er å skape trygghet. Barn og unge skal føle seg trygge og foreldrene skal oppleve at det er trygt å sende dem på NLMs leirer og andre aktiviteter. De som ikke vil levere politiattest til oss, kan ikke bli engasjert eller fortsette som ledere. NLM har i tillegg også egne rutiner for å forhindre seksuelle krenkelser. NLM ønsker at våre arrangement skal være trygge steder.


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.