> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sørvest / Kontakt og informasjonOm Region Sørvest

Region Sørvest består av kommunene fra Fitjar i nordvest, Eidfjord i nordøst til Kvinesdal i sørøst.

Det drives et rikt og variert arbeid i de fleste kommuner med møter på bedehus, foreninger og andre nære fellesskapsgrupper og ikke minst et stort arbeid blant barn og unge.

Utenom arbeidet lokalt er det stor aktivitet på de fem leirstedene i regionen med forskjellige arrangement for alle aldersgrupper. Lokalradioer, barnehager, grunnskoler og videregående skoler samt bibelskole er også en viktig del av virksomheten. Det er også gjenbruksbutikker som finnes flere steder i regionen.

Arbeidet på bedehusene og i foreningene er delt inn i ni geografiske områder. Du finner mer om disse under «Lokalt arbeid» i menyen til venstre og underfanen «Forsamlinger og misjonslag».

Kontoradresse:

Region Sørvest, Gulaksveien 4, 4017 Stavanger,

e-post: sorvest@nlm.no

Telefon: 51 82 31 00

Kontortid mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

NLMs gavekonto: 8220 02 90131

Vi ber om at innbetalinger av foreningsgaver gjøres med bruk av KID-kode. Dette sparer oss for administrasjonskostnader.

Ved innbetaling av gaver uten bruk av KID ber vi om at det påføres tydelig informasjon om hva innbetalingen går til og hvem den er fra.

Har du spørsmål om innbetaling av gaver til NLM kan du kontakte regionkontoret (se adr. over) eller NLMs hovedkontor - informasjonsavdelingen, tlf. 22007200, e-post: giver@nlm.no


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.