Regionstyret

 

Regionstyret er øverste valgte myndighet i Region Sør. Etter årsmøtet 20. mai 2017 består styret av:

Kristen Salmelid, styreleder
Thorvald Handeland, nestleder
Egil Grindland, ansattes representant
Kjellaug Inntjore, styremedlem
Kristin Kjebekk Aas, styremedlem
Anders Martin Pedersen, styremedlem

Tollef Byrkjedal, 1.vara
Geir Sandvik, 2. vara

Strategiplan NLM Region sør 2017-2022

 

Referater fra regionens årsmøter

 

 

Referater fra regionstyret

 

 

 

 

 

 

Today's Quote

Joh 4:36 Den som høster, får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.