> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sør / Nyheter / Stort beløp til nedbetaling av gjeld...Stort beløp til nedbetaling av gjeld ved Evjetun

Vi har passert målet, sier en fornøyd Livar Veggeland. 

I sommer startet en mobilisering for å nedbetale deler av den store gjelden ved Evjetun leirsted. 15. oktober var siste dag av mobiliseringen, og mange har ønsket å gi et bidrag. 

Et spesielt engasjement rundt mobiliseringen
Evjetun leirsted har de siste årene vært i en krevende situasjon, noe som blant annet skyldes den store gjelden ved leirstedet. Med en langsiktig gjeld på nærmere fem millioner kroner er Evjetun et av leirstedene i Norge med høyest gjeld. 

«Det er klart at en langsiktig gjeld av en slik størrelse er krevende for driften av Evjetun. Derfor er det gledelig at så mange har ønsket å være med å gjøre noe med situasjonen», sier konstituert regionleder Livar Veggeland, og forteller at målet om å nå 300.000.- på mobiliseringen ble nådd i går kveld. Selv om mobiliseringen offisielt ble avsluttet i går, har det kommet noen gaver også i dag, som gjør at det nå har samlet inn 313.739. 

Han forteller at det har vært et engasjement som også strekker seg utenfor regionen sine grenser. «Mange har helt sikkert gode minner fra barneleirer, leirskoleopphold, bibelcamp eller regionårsmøter på Evjetun, og ønsker å være med å bidra til at dette blir en realitet også i årene som kommer. Det er spesielt å oppleve et slikt engasjement, som også strekker seg langt utover NLM region sør sine grenser, sier Veggeland.

Samtidig nevner han at det har vært et betydelig lokalt engasjement hvor det har blitt gitt store beløp fra lokale Evjetun-venner. 

Reduserte rentekostnader
Nedbetaling av gjelden ved Evjetun gjør også at rentekostnadene ved Evjetun hvert år fremover vil bli betydelig redusert. En rask utregning viser at nedbetalingen av det langsiktige lånet, med beløpet som nå er samlet inn, gjør at de årlige rentekostnadene reduseres med ca. 13.000. Regner man inn en nedbetalingstid på 15 år medfører dette totalt reduserte rentekostnader på nærmere 200.000.

God utvikling i driften
Det er selvfølgelig svært hyggelig å lese om gode gavetall for Evjetun, men hvordan går driften av Evjetun om dagen?

«Gavemobiliseringen er kun et av tiltakene som er gjort for å endre situasjonen ved Evjetun, det er enda viktigere at det er gjort ting som legger til rette for en sunn og bærekraftig drift av Evjetun. Regnskapet til og med tredje kvartal gir gode utsikter for et betydelig positivt årsresultat, sier Veggeland, som berømmer innsatsen til de ansatte ved Evjetun. «De har virkelig stått på for å snu den vanskelige situasjonen. Det er jeg imponert over, for det har krevd stor innsats og hard jobbing, i krevende og usikre omstendigheter, sier han.

Takknemlig 
«Til slutt må jeg si at jeg er veldig takknemlig for at det er så mange som har blitt med på gavemobiliseringen og vist sin støtte til Evjetun på denne måten. Det er en stor oppmuntring at så mange er engasjert for å sikre Evjetun gode rammer for fremtiden. Samtidig tror jeg det også sier noe om at mange ser viktigheten av arbeidet som gjøres ved Evjetun, både gjennom leirvirksomhet og andre arrangement. Det er noe som betyr mer enn at man opprettholder driften av et sted med lange tradisjoner, nemlig at arbeidet ved Evjetun har vært og fortsatt kan få være et redskap i Guds rikes arbeid», avslutter Veggeland. 

Om noen etter å ha lest dette skulle ha lyst å gi en gave til Evjetun er muligheten fortsatt tilstede. Kontonummeret er 3000.39.70724 og Vipps-nummeret for mobiliseringen er 528938. Alle gaver går uavkortet til nedbetaling av Evjetuns gjeld. 


Today's Quote

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.