Regionmøte 2019

Innregistrering under regionmøte i Grimstad 2018. Foto: Ellen Sørlien

Nå er det klart. Det blir regionmøte i Region sør 24.–26.mai 2019. Sted for arrangementet er Evjetun leirsted.

Tidligere i høst gikk det ut en spørreundersøkelse på nettsiden vår med spørsmål om hvor dere ønsker at regionmøte skal være, lengde på arrangementet og tema. Ut ifra svarene som har kommet inn, går det tydelig frem at misjonsfolket ønsker at regionmøtet skal gå over en hel helg, og ikke bare èn dag. En overvekt av de som svaret på spørreundersøkelsen ønsker også Evjetun som sted for arrangementet. Når det gjelder hovedtema for helga var det et klart ønske om at det skal handle om «forsamlingsbygging». 

Mer informasjon om regionmøte 2019 kommer senere. Sett av datoen allerede nå og bli med på hele helga. Vi håper vi blir riktig mange på regionmøte på Evjetun 24.-26-mai 2019.


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.