> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sør / Nyheter / Inspirasjon og informasjonInspirasjon og informasjon

Velkommen til samling med informasjon og innsamling i fokus!

Grete Haukelid og Elise Haugland fra informasjonavdelingen i NLM kommer og blir med oss på et møte den 30.10 kl.19 i Misjonshuset, Kristiansand. De vil fortelle om hvordan NLM tenker og arbeider i forhold til informasjon og innsamling. Det har vært en stor omveltning i samfunnet når det gjelder pengestrøm og bruk av nye betalingsmetoder, og de vil gi praktiske råd og tips som vi kan ta med inn i vår lokale sammenheng.

Håper dette er noe som noen i deres forsamling eller fellesskap har mulighet til å prioritere og være med på.


Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.