> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sør / Nyheter / Inspirasjon og informasjonInspirasjon og informasjon

Velkommen til samling med informasjon og innsamling i fokus!

Grete Haukelid og Elise Haugland fra informasjonavdelingen i NLM kommer og blir med oss på et møte den 30.10 kl.19 i Misjonshuset, Kristiansand. De vil fortelle om hvordan NLM tenker og arbeider i forhold til informasjon og innsamling. Det har vært en stor omveltning i samfunnet når det gjelder pengestrøm og bruk av nye betalingsmetoder, og de vil gi praktiske råd og tips som vi kan ta med inn i vår lokale sammenheng.

Håper dette er noe som noen i deres forsamling eller fellesskap har mulighet til å prioritere og være med på.


Today's Quote

Joh 4:36 Den som høster, får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.