> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sør / Nyheter / Gi dine innspill for regionårsmøtet...Gi dine innspill for regionårsmøtet i 2019

Illustrasjonsfoto

Arbeidet med å planlegge det kommende regionårsmøtet går snart i gang. Nå kan du komme med dine innspill for hvordan du ønsker regionårsmøtet i 2019! 

I år ble årsmøtet kortet ned til en dag som følge av et stort engasjement rundt forberedelsene til sommerens generalforsamling. Det ble uansett et godt gjennomført årsmøte i Grimstad, som satte et spesielt fokus på regionens videre arbeid og fremtid.
                          
Før planleggingen av neste års regionårsmøte settes i gang, ønsker vi innspill på hvordan du ønsker at årsmøtet skal være. Hvor og når ønsker du at regionårsmøtet skal avholdes, og hva tenker du bør være hovedfokus under årsmøtet?
                       
Frem til 15. oktober kan du gi dine innspill rundt dette. Jo flere som benytter seg av denne muligheten, jo bedre grunnlag har vi for å planlegge et godt regionårsmøte – så benytt deg av muligheten!
                     
Spørreskjemaet finner du på følgende lenke; 
http://www.nlm.no/%20nlm/norge/region-soer/surveys/tid-og-sted-for-regionens-aarsmoete-2019


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.