> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sør / Nyheter / Gavemobilisering for EvjetunGavemobilisering for Evjetun

1.oktober starter Region sør opp en gavemobiliseringsaksjon for Evjetun leirsted. Aksjonen skal vare til og med 15.oktober. Nå er vi i gang!

Etter at vi har skrevet og informert om den økonomisk utfordrende situasjonen ved Evjetun leirsted har det begynt å komme inn penger. Pr.nå er det kommet inn kroner 144 334.-.

–  Jeg har stor tro på arbeidet på Evjetun leirsted. Jeg har tro på at vi kan klare å snu den vanskelige økonomiske situasjonen vi nå er inne i. Jeg har tro på at vi skal klare å få til en drift som medfører positive resultater. Hvis vi ikke skal klare å få det til på denne flotte plassen hvor skal vi da få det til, spør konstituert daglig leder for Evjetun Joachim Augestad. – Jeg tror Gud har store planer for dette leirstedet.

Gavemobilisering

Sommeren 2018 ble det satt i gang en gavemobilisering for nedbetaling av den langsiktige gjelden ved Evjetun, som pr. nå er på 6,5 millioner. Pengene som kommer inn er med på å både reduserer gjelden og rentekostnadene lånet påfører Evjetun.

Fra 1. oktober vil regionen løfte aksjonen frem for alle foreninger i regionen, med oppfordring om å gi et bidrag til aksjonen. Målet for aksjonen er 300.000 innen 15. oktober. Løpende oppdatering kan følges på www.nlm.no/sor i disse dagene.

 

Evjetun VIPPS og bankgironummer:

Det er opprettet egen gavekonto for Evjetun leirsted. Kontonummeret er 3000.39.70724.

Gaver kan også sendes på VIPPS til nummer 528938

Tusen takk for din støtte til Evjetun!


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.