Familiefest

Barnekoret Vinnerlaget Foto: Hans Arne Rogn

Det var annonsert med familiemøte, men det ble en stor familiefest, skriver en av våre forkynnere i en e-mail.

 – De som var gode til å telle mente at det var mellom førti og femti mennesker til stede på Drange bedehus på Åpta denne søndagskvelden for en god uke siden, skriver Hans Arne Rogn. – Så da ble det fullt hus. Barnekoret Vinnerlaget var med og sang og både foreldre, besteforeldre og oldeforeldre til kormedlemmene møtte opp. 

–   Andakten var ved undertegnede, og handlet om Johannes Nikodemus og Jesus, skriver Hans Arne. –  Vi nærmer oss jul og da får vi mange pakker og gaver, og de må vi ta imot og pakke opp. Slik er det også med den største gaven:

«Gud ga oss sin sønn, Jesus og hver den som tar imot Han og tror hans ord, skal ikke gå fortapt, men ha evig liv.» Slik står det i Guds ord. Her er gaven til ALLE, ta imot og tro på Han, så skal du bli frelst lød budskapet på Drange denne kvelden.

– Når programmet var ferdig, serverte Ella og hennes gode medhjelpere, mat, kaffe og saft. Det var føde både for sjel og legeme på bedehuset denne kvelden, avslutter Hans Arne Rogn.


Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.