> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sør / Nyheter / Et år fullt av opplevelser.Et år fullt av opplevelser.

Foto:Privat

Vi prøver å gi slipp på vår egen kontroll og la oss lede av Ham som ønsker oss alt det beste og som ønsker å nå nye mennesker. Tiden i Indonesia og Medan har vært fullt av nye utfordringer, men også mange oppturer.

Det er Ørjan og Elisabeth Bredvei som har sendt oss denne hilsenen fra Indonesia:

Året har vært utrolig innholdsrikt og vi har fått oppleve mye. Vi har møtt så mange flotte mennesker i dette vakre landet. Medarbeidere våre står virkelig på og gjør en strålende jobb. Det er en glede å få lov til å være en del av dette arbeidet.

I mars ble vi ferdige med språkskolen og siden da har det gått i ett. Det har vært mye å lære og sette seg inn i. Som stedlig representant er Ørjan leder for NLMs arbeid i Indonesia. Det innebærer blant annet å sette retning for arbeidet, prioritere hvor ressursene skal gå, personalansvar og forkynnelse. Dette er en spennende og krevende oppgave. Han er også regelmessig i tjeneste på et sykehus i Medan. Ultralydapparatet som vi fikk med fra Norge har vært til stor hjelp og vi håper det kan vare lenge ennå.

Elisabeth er prosjektrådgiver i to helseprosjekt. Det ene handler om mentalhelse og hun og medarbeiderne jobber mot en ny utvidelse av prosjektet fra 2019. Det andre prosjektet er et samfunnsutviklende helseprosjekt i utkanten av Medan med planlagt oppstart i 2019. En av Elisabeths gode helsesøster-opplevelser denne sommeren var å få være med på helsestasjonsarbeid og å undervise lokale helsearbeidere i to dager om barns utvikling og respons. Mens mor underviste, fikk Helene, Hanna og Lea Marie lov til å være med og male en vegg i en barnehage.  

Vi ønsker aller mest at vi gjennom vårt arbeid kan få være vitner og vise Jesu store kjærlighet til våre medmennesker. I juli besøkte vi som familie den psykiatriske institusjonen i Berastagi utenfor Medan. Pasientene der har fått det mye bedre etter at NLM begynte arbeid på institusjonen, med aktiviteter som håndarbeid, såpelaging, dyrking av blomster og grønnsaker. Da vi var der i juli fikk vi se at pasientene hadde lesegruppe der de leser litteratur som er laget og gitt ut av NLM. På den måten får de også lese evangeliet. Vi ble glade og stolte da vi så evangeliet ble delt på denne måten.

Lea Marie, Hanna og Helene går på den internasjonale skolen i Medan, og alle trives godt. Skolen er utrolig god og har variert undervisning. Jentene har utviklet seg på mange plan det siste året, mye takket være skolen

Arbeidet er utrolig meningsfylt og vi er glad for at vi får bruke evnene våre her i Indonesia. Takk for at du er med og ber for oss. Det trenger vi hver dag.


Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.