> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sør / Nyheter / Driften av Evjetun fortsetterDriften av Evjetun fortsetter

Totalbildet ved Evjetun gjorde at regionstyret tidligere i år ikke lenger mente det var grunnlag for en videre forsvarlig drift av leirstedet. Nå har regionstyret endret vedtaket.

Det har siden starten av året vært endringer i ledelsen ved Evjetun, og både tidligere (Sven Åge Solli) og nåværende konst. daglig leder (Joachim Augestad) har sammen med resten av staben ved Evjetun gjort viktige endringer i driften ved leirstedet, får å snu det økonomiske bildet. Det har gitt resultater, og resultatet pr. september 2018 viste et formidabelt resultat på 1.013.284.

Gavemobilisering

Siden i sommer har det også pågått en gavemobilisering til nedbetaling av den langsiktige gjelden ved Evjetun. Aksjonen ble avsluttet 15. oktober, med et resultat på 306.283. I etterkant har det imidlertid også kommet flere innbetalinger, noe som har gjort at innsamlet beløp nå er 350.186.

Nytt vedtak i regionstyret

På bakgrunn av dette, og flere andre faktorer, mener regionstyret at grunnlaget for en forsvarlig drift ved Evjetun er blitt vesentlig endret den siste tiden. Det resulterte i at nytt vedtak om at regionen går inn for fortsatt drift av Evjetun. Samtidig påpekes det i regionstyrets vedtak at man fremdeles må ha et sterkt fokus på å sikre gode resultatet ved Evjetun i tiden fremover, slik at en også kan skape rom for avsetninger til fremtidige nødvendige investeringer i Evjetun.

(Du kan lese mer utfyllende om denne saken i regionutgaven av Utsyn som kommer ut 1.desember)


Today's Quote

Joh 4:36 Den som høster, får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.