> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sør / Nyheter / Driften av Evjetun fortsetterDriften av Evjetun fortsetter

Totalbildet ved Evjetun gjorde at regionstyret tidligere i år ikke lenger mente det var grunnlag for en videre forsvarlig drift av leirstedet. Nå har regionstyret endret vedtaket.

Det har siden starten av året vært endringer i ledelsen ved Evjetun, og både tidligere (Sven Åge Solli) og nåværende konst. daglig leder (Joachim Augestad) har sammen med resten av staben ved Evjetun gjort viktige endringer i driften ved leirstedet, får å snu det økonomiske bildet. Det har gitt resultater, og resultatet pr. september 2018 viste et formidabelt resultat på 1.013.284.

Gavemobilisering

Siden i sommer har det også pågått en gavemobilisering til nedbetaling av den langsiktige gjelden ved Evjetun. Aksjonen ble avsluttet 15. oktober, med et resultat på 306.283. I etterkant har det imidlertid også kommet flere innbetalinger, noe som har gjort at innsamlet beløp nå er 350.186.

Nytt vedtak i regionstyret

På bakgrunn av dette, og flere andre faktorer, mener regionstyret at grunnlaget for en forsvarlig drift ved Evjetun er blitt vesentlig endret den siste tiden. Det resulterte i at nytt vedtak om at regionen går inn for fortsatt drift av Evjetun. Samtidig påpekes det i regionstyrets vedtak at man fremdeles må ha et sterkt fokus på å sikre gode resultatet ved Evjetun i tiden fremover, slik at en også kan skape rom for avsetninger til fremtidige nødvendige investeringer i Evjetun.

(Du kan lese mer utfyllende om denne saken i regionutgaven av Utsyn som kommer ut 1.desember)


Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.