> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sør / Nyheter / Det er brev til deg!Det er brev til deg!

Hvordan skal NLM region sør se ut om 10 år? Er vi villige til å gjennomføre forandringer, spør konstituert regionleder, Livar Veggeland i høstens foreningsbrev.

I disse dager vil 230 foreningsledere i Region sør motta et foreningsbrev i postkassa. I tillegg til foreningsbrevet inneholder forsendelsen også en oversikt over frivillige forkynnere, skjema for innsendelse av talerønsker, samt en flyer/trykksak i forbindelse med økonomisk støtte til Evjetun leirsted.

10 – dagers gaveaksjon for Evjetun

Det har som mange kjenner til vært krevende tider for Evjetun leirsted. Den økonomiske situasjonen er utfordrende. Med bakgrunn i det ble det i sommer, fra regionens side, satt i gang en gavemobilisering for Evjetun. Denne aksjonen ønsker vi nå et ekstra fokus på med en ti-dagers aksjon fra 1.-10.oktober. Vi håper misjonsfellesskapene vil være med på dette. Les mer om det i foreningsbrevet.

Reiseruter

Planleggingen av reiseruter for 2019 er allerede i ful gang. I foreningsbrevet er det derfor vedlagt skjema for talerønsker. Fyll ut skjemaet og send det til regionkontoret. Frist for innsendelse av talerønsker er 15.november.

Misjonsfellesskapene er viktige fellesskap i misjonsarbeidet vårt i Region sør og vi håper at foreningsbrevet gir den enkelte av dere viktig informasjon, nyttige tilbakemeldinger og ny giv i arbeidet videre.

En stor takk til Gudveig Øen som kom på regionkontoret og hjalp oss med utsendelsen av høstens foreningsbrev!


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.