> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sør / Nyheter / Bygda med 16 på skolen og 60 på...Bygda med 16 på skolen og 60 på barneklubb

2.hver torsdag er det liv og røre på Misjonshuset på Dølemo. Da samles barn fra barnehagealder til konfirmanter – og foreldre – til Dølemoklubben.

Denne kvelden har barn og foreldre allerede vært samla til ulandsfest i regi av skolen og barnehagen fra kl 16.30, men det er ingen grunn til ikke å komme på Dølemoklubben i tillegg, så når klokka nærmer seg 18, triller de inn dørene på Misjonshuset.

Her er det andakt, laging av gevinster til basar, dansk stikkball og ikke minst skillingsboller. To damer, Astrid og Åsta, har baking som sin faste oppgave. Denne kvelden går det med 180 stk!

Siv Eppeland starta klubben og samla egne barn og nabobarna. Siden har det blitt mange klubbkvelder og mye arbeid lagt ned for at barna skal få høre om Jesus og lære om misjon. På skolen på Dølemo er det 16 elever, 1.-4.klasse. Men på klubben samles ca 60 stk. barn og voksne. Noen kjører 2,5 mil for å bli med, andre tar turen fra nabobygda Åmli.

-Det hadde ikke gått uten stor innsats fra foreldrene, sier Siv, som berømmer innsatsen de gjør.

Men det hadde ikke gått uten Siv og Aslak heller, så vi berømmer innsatsen de har lagt ned i alle disse årene!


Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.