> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sør / Kontakt og informasjonOm region sør

Region sør består av Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker med unntak av kommunene Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal i Vest-Agder. 

Postadresse:

NLM region sør, Postboks 650, 4666 Kristiansand

Besøk - kontakt:

NLM region sør, Kristian IV gate 35, 4612 Kristiansand

Åpningstider regionkontoret:
Mandag-fredag 08.30-15.00

Telefonen er betjent i kontortiden mandag-torsdag, ikke fredag.

GPS-koordinater til regionkontoret: N 58° 8.906', E 7° 59.509'

Tlf.: 38 02 44 32   E-post: sor@nlm.no 

Fakturaadresser:

1. alternativ, primært ønsker vi EHF faktura (org.nr. 938 679 177)

2. alternativ
PDF vedlegg til e-post:
kunde0001@krbilag.no

3. alternativ
Pr.post:
NLM region sør
c/o Knif Regnskap AS
Bergtorasvei 120

4633 Kristiansand

Økonomi:

Vil du støtte NLM - gi direkte med ditt kort, på nett. Skjema for fast givertjeneste finner du her. Gave som skal registreres på NLM region sør kan settes inn på konto 8220.02.90131 (kun gaver inn på denne kontoen). Husk å merke gaven med hvor den kommer fra og event. hvilken forening den skal godskrives!

Om region sør

I regionen er det ca. 66 BU-lag og ca.182 foreninger eller kontaktpersoner ellers. Tidligere Telemark krets ble opprettet i 1904 mens tidligere Agder krets startet i 1896.

Forkynnelsen av Guds ord er det bærende element i misjonsarbeidet i Region Sør. Vi har tro til Herren at han gir vekst, derfor har vi også tro for fortsatt å forkynne det glade og verdens beste budskap i enkeltmøter, møteuker, i lag, på leir, via lokalradio og der det byr seg en mulighet. I region sør ønsker vi å oppmuntre til og legge til rette for mer "fast" virksomhet, dvs. mer jevn frekvens på møtene f.eks. i et område eller forsamling. Dette for å bedre kunnskapen om Bibelen/Guds ord og at hele Guds fylde blir forkynt.

Regionen eier og driver Undeland Misjonsgård, Norsjø Ungdomssenter og Evjetun leirsted. Kvås, Tinnesmoen og Imekollen barnehager, Drottningborg ungdomsskole, Kvitsund Gymnas og Drottningborg vgs. NLM Gjenbruk i Lillesand, Kristiansand og Skien er viktige redskap i arbeidet blant barn, unge og voksne.

I 2017 ble ny strategiplan vedtatt. Denne planen skal være styrende for hva vi prioriterer i årene som ligger foran. 

 


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.