FOKUS Birkeland

FOKUS er et undervisnings-fellesskap som setter Bibel, misjon og et nært fellesskap med Gud og hverandre i sentrum, og arrangeres på Bedehuset på Birkeland.

Mer informasjon finnes på FOKUS Birkeland sin Facebookside.


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.