> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sør / Forsamlinger og foreninger


Today's Quote

Sal 9:10 Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.