Ung:Leder

På Ung:Leder skal vi bruke det vi har lært i de to tidligere årene og finne ut hva det vil si å lede som Jesus.

Ung:Leder er et rent lederutviklingsår i Ung:Disippel. Her ønsker vi å være med og utruste unge til å bli ledere i  kristne barne- og ungdomslag. Vi ønsker å være med å hjelpe ledere til å drive kristent arbeid ved å gi lederne noen gode redskaper i møte med utfordringer de vil møte på.

Undervisningen bygger på at vi går gjennom teori, som senere praktiseres i caser. Det er erfarne ledere som både underviser og veileder i casene. Vi vil være med å bevisstgjøre lederne på at vi driver kristent barne- og ungdomsarbeid for å peke på Jesus. Vi peker på Jesus både med innholdet i arbeidet vårt, men også med fokuset til den enkelte lederen. Som leder vil du alltid være et forbilde. Hvordan kan vi bruke denne muligheten til å peke på Jesus?

Alle deltagerne vil bli fulgt tett opp av ledere på Ung:Disippel, men vi håper også at alle skal få en medvandrer i sitt lokale fellesskap.

I tillegg til undervisningen er det mange kjekke aktiviteter og mange koselige kvelder. Med kake, kaffe, gode samtaler og alt som hører med. Å bygge vennskap er også med på skape karakter og et kristent felleskap. 

Vi har følgende fag på Ung:Leder

  • Personlig trosliv og disippelgjøring: Jesus smitter fra hjerte til hjerte. Vi ønsker at Jesus skal få bli noe personlig for deltagerne, kjenne på livet hva Han har gjort for oss på korset.
  • Lederidentitet og selvforståelse: Når en jobber som leder følger det automatisk med et sett med roller som både gir muligheter men også ansvar. Hvordan håndterer vi dette?
  • Kommunikasjon og samarbeid: Hvordan kan vi ordlegge oss for å formidle på en god måte? Og hvordan kan vi være med på å forebygge og takle konflikter på en god måte?
  • Misjon og organisasjon: Hvorfor driver vi kristent arbeid og hva er viktig for Norsk Luthersk Misjonssanband? «Verden for Kristus» - hva innebærer det?
  • Ledelse og praktisk styrearbeid: Hvordan kan vi drive et ungdomsarbeid på en god måte? Hvordan fungerer egentlig et styremøte og trenger vi en visjon og strategi for arbeidet vårt?
  • Praksis: På Ung:Disippel samlingene vil deltakerne få lederoppgaver de skal løse, og på en av samlingene skal de under tett oppfølging være ledere på en barneleir som kjøres parallellt med Ung:Disippel. I tillegg oppfordres de til å engasjere seg i det lokale arbeid på sitt hjemsted, hvor de følges opp av sine lokale ledere hjemme.

Ung:Leder er det siste året i Ung:Disippel, et treårig kurs i regi av NLM ung Region Øst. Prisen er kr 3600 for fire samlinger. Flere forsamlinger dekker hele, eller deler av beløpet til sine ungdommer. Vi oppfordrer dere til å søke ditt lokale fellesskap om støtte!

Meld deg på her!

Trinnleder for Ung:Leder: Jon Georg Fiske, jfiske@nlm.no


Reklamefilm

Last ned filmen på vimeo-sida.

Reklameeffekter.

Klikk på bildet, og skriv ut materiell til ditt lag! (Dropbox)

Today's Quote

2Mos 20:3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.