Ung:Leder

På Ung:Leder skal vi bruke det vi har lært i de to tidligere årene og finne ut hva det vil si å lede som Jesus.

Ung:Leder er et rent lederutviklingsår i Ung:Disippel. Her ønsker vi å være med og utruste unge til å bli ledere i  kristne barne- og ungdomslag. Vi ønsker å være med å hjelpe ledere til å drive kristent arbeid ved å gi lederne noen gode redskaper i møte med utfordringer de vil møte på.

Undervisningen bygger på at vi går gjennom teori, som senere praktiseres i caser. Det er erfarne ledere som både underviser og veileder i casene. Vi vil være med å bevisstgjøre lederne på at vi driver kristent barne- og ungdomsarbeid for å peke på Jesus. Vi peker på Jesus både med innholdet i arbeidet vårt, men også med fokuset til den enkelte lederen. Som leder vil du alltid være et forbilde. Hvordan kan vi bruke denne muligheten til å peke på Jesus?

Alle deltagerne vil bli fulgt tett opp av ledere på Ung:Disippel, men vi håper også at alle skal få en medvandrer i sitt lokale fellesskap.

I tillegg til undervisningen er det mange kjekke aktiviteter og mange koselige kvelder. Med kake, kaffe, gode samtaler og alt som hører med. Å bygge vennskap er også med på skape karakter og et kristent felleskap. 

Vi har følgende fag på Ung:Leder

  • Personlig trosliv og disippelgjøring: Jesus smitter fra hjerte til hjerte. Vi ønsker at Jesus skal få bli noe personlig for deltagerne, kjenne på livet hva Han har gjort for oss på korset.
  • Lederidentitet og selvforståelse: Når en jobber som leder følger det automatisk med et sett med roller som både gir muligheter men også ansvar. Hvordan håndterer vi dette?
  • Kommunikasjon og samarbeid: Hvordan kan vi ordlegge oss for å formidle på en god måte? Og hvordan kan vi være med på å forebygge og takle konflikter på en god måte?
  • Misjon og organisasjon: Hvorfor driver vi kristent arbeid og hva er viktig for Norsk Luthersk Misjonssanband? «Verden for Kristus» - hva innebærer det?
  • Ledelse og praktisk styrearbeid: Hvordan kan vi drive et ungdomsarbeid på en god måte? Hvordan fungerer egentlig et styremøte og trenger vi en visjon og strategi for arbeidet vårt?
  • Praksis: På Ung:Disippel samlingene vil deltakerne få lederoppgaver de skal løse, og på en av samlingene skal de under tett oppfølging være ledere på en barneleir som kjøres parallellt med Ung:Disippel. I tillegg oppfordres de til å engasjere seg i det lokale arbeid på sitt hjemsted, hvor de følges opp av sine lokale ledere hjemme.

Ung:Leder er det siste året i Ung:Disippel, et treårig kurs i regi av NLM ung Region Øst. Prisen er kr 3600 for fire samlinger. Flere forsamlinger dekker hele, eller deler av beløpet til sine ungdommer. Vi oppfordrer dere til å søke ditt lokale fellesskap om støtte!

Meld deg på her!

Trinnleder for Ung:Leder: Jon Georg Fiske, jfiske@nlm.no


Reklamefilm

Last ned filmen på vimeo-sida.

Reklameeffekter.

Klikk på bildet, og skriv ut materiell til ditt lag! (Dropbox)

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.