Ung:Konfirmant

Dette er et år der vi skal ta et dypdykk i Bibelen og bli kjent med Jesus. Dette er NLMs konfirmasjonsopplegg på Østlandet, og er fra 8.klasse.

Vi i Regions Øst vil tilby et fullverdig konfirmasjonsopplegg, hvor man etter fullført program kan konfirmere seg i sin lokale NLM-forsamling. Ung:Konfirmant kan også være et supplerende opplegg til konfirmasjonsundervisningen som skjer i din lokale kirke.
Anbefalt løp er å begynne på Ung:Konfirmant i 8.klasse, og dermed har gjennomført både Ung:Konfirmant og Ung:Etterfølger før en konfirmerer seg i 9.klasse. 

Hovedønsket vårt er at deltagerne på Ung:Konfirmant skal bli kjent med Jesus i løpet av dette året. Dette vil vi å gjøre gjennom god og bibelnær trosopplæring. Det blir et år der man tar et dypdykk i Bibelen og blir kjent med hva denne spennende boken inneholder av skatter, hemmeligheter og sannheter om hvem Gud er og hva han har gjort for oss.

I tillegg til bibelundervisningen er det sosiale felleskapet viktig. Gjennom året skal konfirmantene få være med på mange spennende aktiviteter, både som konfirmantgruppe og sammen med de andre ungdommene som følger Ung:Disippel.

Undervisningen i Ung:Konfirmant består av tre hovedbolker:

  • Troslære: Her skal vi lære hva som ligger i de viktige kristne begrepene treenighet, rettferdiggjørelse, helliggjørelse, nåde, nattverd, dåp og bønn.
  • Bibelfag: Her går vi konkret gjennom de ulike bøkene i Bibelen, blant annet evangeliene, urhistorien, kongetiden og profetene. Vi kommer også til å lære om spennende bakgrunnsstoff om Bibelen, hvordan den er blitt til og hvordan den er bygget opp.
  • Etikk og misjon: Her skal vi vise på hvilken måte Bibelen er aktuell inn i vår hverdag og se hva den sier om flere aktuelle problemstillinger i dag som seksualitet, rusmidler og naturvern. Vi går også inn på hva misjon er, og hvorfor vi driver misjon.
    Dette blir en liten forsmak på ett av hovedtemaene på Ung:Etterfølger.

Ung:Konfirmant er det første av tre år i Ung:Disippel, et treårig kurs i regi av NLM ung Region Øst. Prisen er kr 4100 for fire samlinger. Flere forsamlinger dekker hele, eller deler av beløpet til sine ungdommer. Vi oppfordrer dere til å søke deres lokale fellesskap om støtte!

I 2018/2019 blir det arrangert Ung:Disippel:

  1. Fjellhaug Utdanningssenter, Oslo, 14-16 september 2018
  2. Solåsen Leirsted, Larvik, 9-11 november 2018 
  3. Solbukta Leirsted, Fredrikstad 1-3 februar 2019
  4. Fjellhaug Utdanningssenter, 5-7 april 2019

Meld deg på her!

Trinnleder for Ung:Konfirmant: Kjersti Haugen, kjhaugen@nlm.no


Reklamefilm

Last ned filmen på vimeo-sida.

Reklameeffekter.

Klikk på bildet, og skriv ut materiell til ditt lag! (Dropbox)

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.