> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region øst / Ung:Disippel / Nyheter / Datoer og info om Ung:Disippel 2018/19Datoer og info om Ung:Disippel 2018/19

Hvem er Ung:Disippel for og hva innebærer det?

Ung:Disippel er en treårig ungdomssatsning i regi av Norsk Luthersk Misjonssamband Region Øst. Vi ønsker å følge ungdommer gjennom tre veldig spennende år i livene deres der vi gir ungdommene et godt kristent sosialt nettverk på tvers av regionen, samtidig som det blir mye god undervisning med utgangspunkt i Bibelen.

Ung:Disippel er helgebasert og foregår fire helger i løpet av et år. Det er et fast lederteam som følger ungdommene gjennom alle fire helgene. Hver leir blir på forskjellige leirsteder i rundt om regionen.

I 2018/2019 blir det arrangert Ung:Disippel:

  1. Fjellhaug Utdanningssenter, Oslo, 14-16 september 2018
  2. Solåsen Leirsted, Larvik, 9-11 november 2018
  3. Solbukta Leirsted, Fredrikstad 1-3 februar 2019
  4. Fjellhaug Utdanningssenter, 5-7 april 2019

Ung:Konfirmant

Vi ønsker først velkommen til Ung:Konfirmant som er for alle som er fra 8. eller 9.klasse og oppover. Dette blir et år der vi tar et dypdykk i Bibelen for å bli bedre kjent med Jesus og det som står der. Ung:Konfirmant kan fungere enten som en fullverdig konfirmasjonsopplæring der man til slutt kan stå som konfirmant i en lokal NLM-forsamling eller det kan fungere som et supplerende opplegg til konfirmantundervisningen i din lokale kirke.

Ung:Etterfølger

Andre året heter Ung:Etterfølger og handler om å være en Jesu etterfølger, en disippel. Her ønsker vi å bruke det vi har lært i det første året og oppleve hvordan Jesus ønsker å virke gjennom livene våre. Jesus er radikal og utfordrer oss til å være hans etterfølgere. Alle som enten har vært med i vårt konfirmantopplegg eller er tidligere konfirmert er velkommen på Ung:Etterfølger. 

Ung:Leder

Det tredje året, Ung:Leder, er et rent lederutviklingsår. Fokuset dette året vil være å hjelpe og utruste unge ledere til å drive kristent barne- og ungdomsarbeid. Vi vil hjelpe dem i gang, ved å gi dem praktisk veiledning gjennom teori som blir prøvd i caser. Vi ønsker også å sette fokus på hvorfor vi er ledere, nemlig for å gjøre Jesus kjent. For å kunne være med på Ung:Leder, må en ha vært med på Ung:Etterfølger.

Helgesamlingene våre er ikke som vanlige leirer, de er ikke proppet med aktiviteter. Men vi har mye spennende program, mange spennende undervisningstimer, seminarer med dyktige gjester, samtalegrupper, caser og smågrupper. På kveldstid arrangeres det møter og sosiale happenings. Ung:Disippel ønsker også at ungdommene gjennom dette opplegget får et nettverk, at det bygges relasjoner på tvers av regionen og at en får venner for livet.

Pris:

Et år på Ung:Disippel koster kr 4100. Har man deltatt på mer enn ett år får man en rabatt på kr 500. Vi oppfordrer alle til å søke sitt lokale fellesskap om å få dekt hele, eller deler av beløpet. Gi beskjed ved påmelding/til jfiske@nlm.no om fakturering skal deles opp. 

I prisen inkluderer:

  • Mat og opphold på fire leirer (Fre-søn)
  • Dekning av undervisere og ledere. 
  • Transport t/r nærmeste togstasjon på to av leirene.
  • Festmiddag for hele familien på siste samling.

Du er hjertelig velkommen til oss! 


Reklamefilm

Last ned filmen på vimeo-sida.

Reklameeffekter.

Klikk på bildet, og skriv ut materiell til ditt lag! (Dropbox)

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.