> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region øst / Regionstyret / Referat regionstyremøte 23. mai 2016


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.