> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region øst / Nyheter / Gjermund Nordhus vikar for Ung-leder,...Gjermund Nordhus vikar for Ung-leder, Region øst

Foto: Silje Måseide 

Gjermund Nordhus er tilsatt som vikar for Ung-leder Sven Arne Lundeby i NLM region øst fra 2.1.2019. Sven Arne blir ute i permisjon fra samme tidspunkt og frem til 31. juli 2019.

Gjermund er i dag ansatt som Utviklingsleder i Region øst, tilknyttet barne- og ungdomsavdelingen. Han har hatt ulike stillinger i NLM fra 2008 og frem til i dag. For mange er han kjent som prosjektleder for NLMs siste generalforsamlinger. Han har blant annet også vært redaktør for magasinene Fast Grunn og iTro.

Han har bachelor i teologi og misjon fra FIH, og master i organisasjon og ledelse v. NTNU.

- Vi vil ønske Gjermund velkommen som leder for regionens barne- og ungdomsarbeid fra nyttår, og ser frem til samarbeid også i denne rollen som han da går inn i, sier regionleder Ernst Jan Halsne.


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.