> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region øst / Nyheter / Det store ungdomsfellesskapet på...Det store ungdomsfellesskapet på tvers av kommuner og fylker

Illustrasjonsfoto av Alexis Brown på Unsplash

Fire ganger i året samles mange ungdommer til møte, mat og happenings. Dette må du få med deg!

Fellesskapet er ungdomssmøter for ungdommer i Oslo, Akershus og Østfold. Konseptet ble startet i 2015 og det har vært fire arrangementer i året. 

Sosial happening

Det er mange små og store ungdomslag og klubber i disse fylkene hvor man samles noen ganger i året for å bli bedre kjent med Jesus, lovsynge og ha det gøy sammen. På en event i Felleskapet er det først et møte med tale og lovsang etc. Så er det en pause hvor man spiser sammen og blir bedre kjent med gamle og nye.

- Vi avslutter kveldene med en eller annen form for sosial happening, forteller koordinatoren for Fellesskapet Erik Egeland. 
    

Målgruppe: Ungdomsskole og videregående

Fellesskapet blir flyttet på rundt om til de forskjellige ungdomsklubbene. Nå i høst er det blitt arrangert et i Ski og neste skal være i Spydeberg 17. November. 

- Må man være kristen for å komme? 

- Nei, her er alle velkommen enten man tror på Gud eller ikke. Hvis man er nysgjerrig på kristen tro tror jeg Fellesskapet kan være et fint sted å finne utav det, sier Erik. 

Mange som går i de ulike ungdomslagene og klubbene får gjennom Fellesskapet mulighet til å treffes på tvers av kommunegrensene og treffer gjerne noen igjen som man har vært på leir med. 

- Det er gøy å treffe litt nye og kjente ansikter fra andre steder som man ikke treffer ukentlig, avslutter Erik Egeland som håper at det kommer mange på neste event som er 17. november i Spydeberg

   

Høsten 2018:

Våren 2019:

  • 8.-9. feb i Spydeberg (det blir kanskje en minileir, mer info kommer)
  • 23. mars (sted uavklart)
  • 4. mai i Follo/Ski
    (Facebook-eventer kommer etterhvert)

   

Har du noen spørsmål? Send en mail til koordinator Erik Egeland på eregeland@hotmail.com

Følg med på nlm.no/ost og NLM Region Øst på Facebook for mer informasjon og program om Fellesskapet. 


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.