> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region øst / Nyheter / Deltaker på Vekst: - Det hjelper oss...Deltaker på Vekst: - Det hjelper oss å holde fokus

VISJONER: På Vekst-samlingene deles erfaringer og en arbeider med hvordan fellesskapet på hjemstedet kan utvikles. F.v.: Kristine Gulbrandsen og Martin Gulbrandsen med sine to barn. Foto: Privat

9.-10. november starter NLM Region øst sin andre runde med utviklingsverktøyet Vekst. Kanskje dette er noe for ditt fellesskap?

Syv ulike fellesskap fra forskjellige steder i regionen var med på første runde, som ble avsluttet våren 2018. Over en periode på ett og et halvt år var de gjennom fire samlinger med fokus på ulike sider ved det å bygge og utvikle et kristent fellesskap.

- Nøkkelen i Vekst er at det er noe mer enn et kurs. Det er et prosessverktøy som gir fellesskapet hjelp til å finne deres vei videre, understreker Sven Arne Lundeby som fasiliterer samlingene.

 

Dette bekreftes av Kristine Gulbrandsen som var med på vegne av iFellesskap NLM Fredrikstad.

- Det er veldig verdifullt i en hektisk hverdag å få rom for å reflektere rundt hva vi egentlig ønsker med fellesskapet vårt. Det hjelper oss til å holde fokus.

Prosesser 

Blant de som var med på første runde var det flere som løftet fram det åndelige fellesskapet mellom teamene som noe fint. På hver samling bruker man en del tid på å dele fra arbeidet og prosessene man står i, samt be for og med hverandre. I tillegg får man verdifullt påfyll som man utfordres til å implementere i sitt lokale fellesskap.

 

9.-10. november 2018 starter runde to opp med første samling på Fjellhaug Utdanningssenter i Oslo.

 

Les mer i vedlegget og ta kontakt på ost@nlm.no for påmelding og utfyllende informasjon.

 


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.