> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region øst / Nyheter / Bibelhelg i Østfold 12-14. oktober:...Bibelhelg i Østfold 12-14. oktober: Hva i all verden skal vi med Bibelen?

Foto: Bibelselskapet

«Kristne er dumme og naive som tror på en eventyrbok.»

«Kristne er dumme og naive som tror på en eventyrbok.» Du har kanskje hørt eller lest utsagn som ligner på dette. Kanskje er det en utbredt forestilling i vår tid at kristne er litt enkle og naive mennesker, og at Bibelen ikke er noe mer enn en samling med gamle og utdaterte tekster? For å møte tanker som dette trenger vi kunnskap om Bibelen. Derfor inviterer vi til seminarhelg med overskriften: Hva i all verden skal vi med Bibelen?

  

SJEKK FACEBOOK-EVENT

  

Program:

    

Fredag 12. oktober

19:00 – 21:30

Bibelen – hva slags bok er det? v/Hans Johan Sagrusten
Kaffe og kveldsmat (kr. 50) i pausen.

  

Lørdag 13. oktober

11:00-15:00:

Hva gjør vi med de vanskelige tekstene? v/Anne-Margrethe Saugstad
Middag (kr. 100) i pausen.

  

VANSKELIG: Anne-Margrethe Saugstad hopper ikke bukk over de vanskelige tekstene i Bibelen.

VANSKELIG: Anne-Margrethe Saugstad hopper ikke
bukk over de vanskelige tekstene i Bibelen.   

Søndag 14. oktober

11:00

Gudstjeneste, preken v/Karl-Johan Kjøde

Liturg: Boe Johannes Hermansen.

Gave til «Bibelen til alle Østfold»

 

12.30
Middag (kr. 100)

 

13:30-15:00
Hvordan forsvare kristen tro i vår tid? v/Karl-Johan Kjøde

 

Praktiske opplysninger:

  • Tid: 12.-14. oktober 2018
  • Sted: Bjørnstad forsamling, Bjørnstadveien 57, Grålum
  • Ingen påmelding
  • Betaling ved frammøte: kontant eller vipps.
  • Spørsmål? Kontakt Boe Johannes Hermansen tlf. 996 12 822 bojohermansen@gmail.com

 

 

Om bidragsyterne:

Sagrusten, Hans Johan (f. 1970) fra Vågå, er prest og bibeloversetter, forfatter og foredragsholder. Han har utgitt flere bøker om Bibelen, blant andre «Det store puslespillet» som er oversatt til islandsk og tysk. Han var en av primæroversetterne bak den nye bibeloversettelsen Bibel 2011 og arbeider i dag som bibelbrukskonsulent i Det Norske Bibelselskap. Han har tidligere vært prest i DELK og rektor ved Kvitsund Gymnas. Han har også utgitt en rekke diktsamlinger og er seks ganger innkjøpt av Norsk kulturråd. Gift og tre barn. Bosatt i Spydeberg.

 

Saugstad, Anne-Margrethe (f. 1946) fra Oslo, er pensjonert høyskolelektor ved NLA Høgskolen i Staffeldtsgt. Oslo. Utdannelse: kristendom hovedfag fra MF. Forfatter av bøkene «Nøkkel til GT», «I pottemakerens hånd» og «Bibelen for hode og hjerte". Medforfatter til etikkboken "Kristen i verden" (red. Lars Inge Magerøy) og "Nøkkel til NT" (red. Anne-Margrete Saugstad). Gift, to barn og to barnebarn. Bosatt på Vinderen i Oslo.

 

Kjøde, Karl-Johan (f. 1985) fra Bergen, er generalsekretær i Laget. Utdannelse: BA i Teologi og ledelse fra NLA Høgskolen, årsstudium i Friluftsliv fra Norges Idrettshøgskole og ufullført MA i Christian Apologetics fra Biola University. Han har tidligere vært lærer ved Bibelskolen i Grimstad, både på Veritaslinja og Idrett- og friluftslinja. Gift og to barn. Bosatt på Mortensrud i Oslo.

 

Arrangementskomite:

Kjersti Marken, Ketil Willard, Frode Granerud og Boe Johannes Hermansen

 

Arrangører:

NLM i Østfold, Normisjon i Østfold, DELK i Østfold og Frikirkens menigheter i Østfold


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.