Oppland

Etnedal: Bruflat Menighetshus, Kyrkjvegen:

 

Gjøvik: Misjonshuset Folkvang, Nyvegen 2, Hunndalen: 

 

Nord-Aurdal: Fagernes Misjonshus, Gullsmedvegen 4:

 

Nord-Aurdal: Livets Senter, Kongsvegen, Leira:

 

Nord-Aurdal: Seierstad Sørskogen, Bagnvegen 48:

  

Nord-Aurdal: Vestringsbygda Bedehus, Vestringslinna 500:

 

Sør-Aurdal: Bagn Bedehus, Storebruvegen:

 

Vang: Ryfoss Misjonshus:


Today's Quote

2Mos 20:3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.