Oppland

Etnedal: Bruflat Menighetshus, Kyrkjvegen:

 

Gjøvik: Misjonshuset Folkvang, Nyvegen 2, Hunndalen: 

 

Nord-Aurdal: Fagernes Misjonshus, Gullsmedvegen 4:

 

Nord-Aurdal: Livets Senter, Kongsvegen, Leira:

 

Nord-Aurdal: Seierstad Sørskogen, Bagnvegen 48:

  

Nord-Aurdal: Vestringsbygda Bedehus, Vestringslinna 500:

 

Sør-Aurdal: Bagn Bedehus, Storebruvegen:

 

Vang: Ryfoss Misjonshus:


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.