Østfold

Askim: Askim Misjonssamband, Edw. Ruudsgt. 18:

 

Hobøl: Knapstad Misjonsfellesskap, Arena Knapstad, Skoleveien 1: 

 

Marker: Stikle Misjonsforsamling, Stikleveien 178:

 

Fredrikstad: Fellesskapet Solbukta, Solbuktaveien 33, Gressvik: 

 

Skiptvet: Skiptvet Misjonshus, Sundåsveien 3:

 


Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.